Dzień Seniora "Słonce w kapeluszu" - filmiki zrealizowane na potrzeby promocji tego wydarzenia (wraz ze stroną internetową i plakatami)

Montaż i animacja

Film promujący projekt TOSIĘDA realizowany przez kilka Stowarzyszeń NGO z terenu Północnych Kaszub

Montaż i animacja krótkich filmików na potrzeby mediów społecznościowych i reklamowych

Louvre pour Anna - film zrealizowany dla pewnej Anny w imieniu przyjaciół (montaż, animacja
i udźwiękowienie)

Arystotelles Logistic - film promocyjny